Sunday, November 14, 2010

Contoh Surat Permohonan Magang Kerja

Surat Permohonan Magang Kerja biasanya dibuat untuk keperluan Praktek Kerja bagi para pelajar dan mahasiswa pada semester tertentu sebagai syarat kelulusan dan sebagainya. Berikut contoh Surat Permohonan Magang Kerja yang mungkin berguna bagi anda yang membutuhkan.

Contoh Surat Permohonan Magang Kerja

Jakarta, ..., November, 2009

Hal : Permohonan Magang Kerja

Kepada Yth.,
Manajer Sumber Daya Manusia
PT. ...
Jl. ...
Jakarta Timur

Dengan hormat,


Saya adalah mahasiswa tingkat akhir S1 jurusan ... . Pada semester ini saya diharuskan melakukan Praktek Kerja (MAGANG) di salah satu perusahaan. Oleh karena itu saya mengirimkan surat permohonan magang ini kepada bapak/ibu, Saya ingin melakukan Praktek Kerja pada bagian ... karena bagian tersebut sesuai dengan jurusan yang saya dapatkan saat ini.

Saya (nama anda) berusia ... tahun. Dengan pengalaman berorganisasi yang pernah saya jalani selama ini, maka saya dapat bekerjasama dalam sebuah tim. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap sesuatu yang saya tekuni, kerja keras, kejujuran, komunikatif serta berpenampilan menarik adalah modal utama saya dapat cepat menerima tugas baru serta dapat cepat beradaptasi di lingkungan yang baru.

Bersama ini, saya lampirkan pula daftar riwayat hidup, transkrip nilai semester 1 sampai dengan semester 11, pas photo terbaru dan berkas-berkas lain yang sekiranya dibutuhkan.

Besar harapan saya, Permohonan Magang saya ini dapat dipertimbangkan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih.


Hormat saya,nama andaNo comments:

Post a Comment